ممنوعیت های ترافیکی جاده ها در ایام نوروز 92

تاریخ

محور

توضیحات

91/12/27

محور هراز

تردد انواع کامیون، تریلر و کامیونت به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی

محور فیروزکوه

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی

محور قدیم قزوین – رشت

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی از ساعت 12:00 به بعد

محور قدیم ساوه – همدان

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی از ساعت 12:00 به بعد

محورهای مشهد – قوچان ،‌مشهد – نیشابور و سبزوار و بالعکس

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی از ساعت 0700 الی 24:00

محور چمن بید – بجنورد – شیروان و بالعکس

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی از ساعت 0700 الی 24:00

محور گلوگاه – گرگان-جنگل گلستان – چمن بید و بالعکس

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی از ساعت 0700 الی 24:00

محور های بانه – سقز-سنندج و مریوان – سنندج

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی از ساعت 0700 الی 24:00

محورهای اصلی استان بوشهر

تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 الی 24:00

محورهای اصلی استان اصفهان

تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 الی 24:00

محورهای گچساران – بهبهان ، گچساران – نورآباد و یاسوج – بابا میدان و بالعکس

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی از ساعت 7:00 الی 24:00

محور بندرعباس- سیرجان و بالعکس

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی از ساعت 7:00 الی 24:00

محور ایذه – شهرکرد و بالعکس

تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملین سوخت یا مواد فاسدشدنی از ساعت 7:00 الی 24:00

محدودیت های جابجائی محمولات ترافیکی

جابجایی محمولات ترافیکی در تمامی راههای اصلی برون شهری کشور و ورود خودروهای خارجی ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور ممنوع است

/ 0 نظر / 10 بازدید