تندر 90 ایران خودرو یا سایپا ؟؟مسئله این است!!

ساختار اولیه شرکت پارس خودرو در آغاز فعالیت بر مبنای تولید خودروهای لوکس و با کیفیت بالا ایجاد شد و پس از تولید نیسان پاترول نیز این محصول در کلاس بالایی از تولید قرار گرفت و به بیان دیگر ساختار مدیریتی و نیروی انسانی پارس خودرو از ابتدای فعالیت بر مبنای درستی طراحی شد .

 

طراحی صحیح سیستم های تولید و همچنین ساختارهای حاکم بر شرکت پارس خودرو موجب حفظ برتری آن در طول سالیان فعالیت این شرکت شده است به نحوی که همواره و خصوصا در سالهای اخیر این شرکت در وضعیت بسیار خوب در تولید خودرو قرار دارد.به نظر می رسد حفظ ساختار اولیه در شرکت پارس خودرو همواره دلیل برتری این شرکت در میان سایر شرکتهای تولیدی است. وجود تجهیزات برتر همواره دلیلی بر روند مناسب تولید در شرکت ها نیست بلکه فرهنگ سازمانی حاکم بر آنهاست که موجب وجه تمایز می شود.
همواره کیفیت در کنار نیاز به ابزارها و سیستم های کیفی، انسان ها و نیرو های فعال و مستعد را نیز نیاز دارد. مفهومی که در شرکتهای خودروسازی تحت عنوان تضمین کیفیت مطرح است، موضوعی است که در روند تولید تنها دستور العمل نیست بلکه فرهنگی است که در یک سازمان حاکم می شود بنابراین چنانچه این فرهنگ ایرادی داشته باشد با دارا بودن حتی بهترین سیستم بروکراسی و یا رباتیک باز هم امکان عدم کیفیت در تولید وجود دارد.
همچنین نوع دیدگاه حاکم بر پارس خودرو را بر مبنای کیفیت در سالهای فعالیت شرکت پارس بایست دانست . خودرو همواره فرهنگ سازمانی در این شرکت بر مبنای کیفیت بوده و همچنان این رویه ادامه دارد به طوری که مهندسان و پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت پارس خودرو به جهت فرهنگ موجود در این شرکت با دقت بیشتری نیز عمل می کنند.

/ 0 نظر / 14 بازدید